Od 1 maja 2019 roku wchodzi w życie ustawa wprowadzająca obowiązek posiadania kasy fislanej online dla przedsiębiorców.

Kasa fiskalna ONLINE to nowy rodzaj urządzeń fiskalnych, których zadaniem będzie komunikowanie się z Centralnym Rejestrem Kas prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W rejestrze CRK będą gromadzone informacje m.in. takie jak raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne, zdarzenia, również informacje o dokonanych przeglądach okresowych.

Do połączenia kasy online z CRK jej użytkownik lub właściciel będzie musiał zapewnić kasie dostęp do Internetu, czyli odpowiednią infrastrukturę, dzięki której kasa będzie mogła łączyć się z CRK.

CRK będzie również odpowiedzialne za nadawanie numeru ewidencyjnego kasie podczas fiskalizacji. Kasy online będą musiały się łączyć z CRK w określonym czasie (przewiduje się, że standardowo będzie to co dwie godziny). Co więcej, będzie się to odbywać bez wiedzy i pomocy ze strony użytkownika.

Według Ustawy podpisanej przez Prezydenta RP do obowiązku prowadzenia ewidencji fiskalnej za pomocą kas online podatnicy będą zobowiązani w następujących terminach:

Etap 1 - od 1 stycznia 2020 roku:

  1. Świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania, regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon i kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów, sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu do napędów silników spalinowych;
  2. Sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;

Etap 2 - od 1 lipca 2020 roku:

  1. Świadczenia usług zw. z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;
  2. Sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;

Etap 3 - od 1 stycznia 2021 roku:

  1. Świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów, prawniczych, związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.